Försäljningsprocess

Försäljningsprocess


Funderar du på att sälja ditt företag/verksamhet/ rörelse? Nedan följer en kortfattad beskrivning av processen och tillvägagångssättet.


Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss för konsultation utan förbindelse!Analys och beskrivning (företagsanalys)

Vi inleder försäljningsprocessen med att vi kommer över till er och ert företag där vi genom en intervju skapar oss en uppfattning om ert företag. Vi tar även in kopior av nödvändiga handlingar som oftast krävs av en potentiell köpare och som krävs för att vi ska göra en noggrann analys av ert företag (hyreskontrakt, hyresavi, resultat- och balansrapport, årsredovisning, registreringsbevis, serveringstillstånd, statistik m.m. ).

Med era uppgifter och det skriftliga material vi erhållit som underlag gör vi en värdering av vad vi bedömer som ett rimligt försäljningsvärde på ert företag.


Företagsvärdering

När företagsanalysen är genomförd så värderar vi ert företag utifrån vår analys, senaste resultat- och balansräkningen och hjälp av vedertagna värderingsmodeller och vår erfarenhet av liknande företag.


Marknadsföring

Vi har en mycket välbesökt hemsida www.monikaolsson.se, egen butik i centrum Malmö.

Blocket, bolagsplatsen och annonser på objektvision ger bästa resultat. I vårt kundregister har vi många aktuella spekulanter.

Vi marknadsför även ert företag på andra etablerade marknadsplatser dagstidningar, lokaltidningar och olika Internetsidor där vi kontinuerligt marknadsför oss själva och lägger ut våra objekt.


Diskret och professionell handläggning

Vi är medvetna om att en företagsförsäljning kan vara känslig på grund av många orsaker. Vi är även medvetna om att det är viktigt att kunder, konkurrenter, anställda eller andra INTE får reda på att företaget är till salu. Därför är vi mycket diskreta och professionella gentemot alla parter under försäljningsprocessen.


Visningar

Våra visningar kan ske på olika sätt. Ibland har vi privata visningar, ibland har stora allmänna visningar. Detta varierar ifrån objekt till objekt och vi ser självklart till att det är efter överenskommelse med Er.


Förhandling

Vår målsättning under en förhandling mellan säljare och köpare är att alltid försöka uppnå en överenskommelse som är till båda parters belåtenhet. Därför är vi alltid med under förhandlingar och hjälper till och driver förhandlingen framåt. Som mäklare tar vi tillvara båda parters intressen.


Kreditprövning/ Lämplighetsprövning

Vi vet att t.ex. fastighetsägare och kommun ställer höga krav på en köpare eller tillträdande hyresgäst. Vi tar i ett tidigt skede en kreditupplysning (UC) på en seriös spekulant för att se om det är möjligt att genomföra en affär. Vid t.ex. betalningsanmärkningar kanske man måste hitta en annan köpare som är bättre lämpad.


Avtal

När förhandlingen mellan köpare och säljare nått tillräckligt långt, t.ex. att köparen är villig att erlägga handpenning, så hjälper vi till med upprättandet av dem avtal som är nödvändiga för genomförandet av försäljningen.


Exempel på avtal som oftast erfordras är:

- Köpeavtal ( inkråmsöverlåtelse, överlåtelse av andelar eller aktier )

- Handpenningavtal

- Skuldebrev (borgenförpliktelse m.m.)

- Aktieägaravtal

- Kompanjonsavtal