FÖRETAGSFÖRMEDLING


Vår affärsidé


Vår affärsidé är att förmedla affärsrörelser i Skåne och övriga Sverige.

Detta sker alltid med stort personligt engagemang och en mycket hög servicegrad.


För klienter som vill starta en ny verksamhet eller ett nytt företag i Sverige och utomlands erbjuder vi fullständig expertis.


Sälja företag


Om du funderar på att sälja ditt företag, men är osäker på hur man går till väga, är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Vårt arbete inleds med att vi gör en analys och värdering av ditt företag. Med detta som bas upprättar vi en företagsbeskrivning och påbörjar marknadsföringen av objektet på det sätt som du finner lämpligt. Om du har önskemål om att försäljningen ska ske under sekretess, har vi olika metoder för att säkerställa det.


Vårt åtagande inebär att vi tar ansvar för hela förmedlingsprocessen, vilket innebär vi medverkar vid visningar, förhandlingar, kontraktsskrivning och tillträde. Allt sker i samförstånd med dig och helt enligt dina önskemål.

Under hela processen får du kontinuerlig rapportering om hur arbetet fortskrider, dels genom veckorapportering dels genom att all korrespondens med intressenterna delges dig för kännedom.

Köpa företag


Om du är intresserad av att köpa ett företag, kan vi åta oss att för din räkning och under fullständig sekretess söka efter företag enligt dina önskemål. Det innebär ett aktivt arbete för att vi ska kunna erbjuda dig ett antal olika alternativ, som stämmer med din sökprofil avseende bransch, storlek, lokalisering, prisnivå etc.


Uppdraget delas in i tre etapper:

Etapp 1 är sökprocessen, då vi söker och listar ett antal företag, som stämmer med din sökprofil enligt ovan. Utifrån denna avrapportering väljer du de företag, som du finner intressantast och som du vill gå vidare med.


Etapp 2 innebär att vi tar muntlig och skriftlig kontakt med ägarna till de företag, som du valt under etapp 1. Dessa kontakter tas i syfte att klarlägga ägarnas intresse av en eventuell försäljning. Din identitet är hela tiden konfidentiell, tills en överenskommelse har träffats med den presumtive säljaren att gå vidare till etapp 3.


Etapp 3 är själva förmedlingsprocessen och innefattar analyser, värderingar, förhandlingar, kontraktskrivning och tillträde. Vår erfarenhet garanterar en seriös och kompetent handlägggning.